Radmila art studija

Radmila art studija  Paintings, gleznas, artworks, mākslas darbi

Studijas noteikumi

Vienreizējās samaksas veikšana vai abonementa iegāde apstiprina jūsu piekrišanu visiem studijas kārtības noteikumiem!

1. Vispārējie noteikumi


1.1. Pieraksts uz nodarbībām tiek veikts rakstiski, telefoniski vai klātienē, saņemot apstiprinājumu par izvēlēto laiku.

1.2. Nodarbībai beidzoties ir jāsakārto sava darba vieta 10 minūšu laikā pēc nodarbības beigām.

1.3. Vienas nodarbības ilgums 2 stundas (120 minūtes). Jūsu laiks sākas un beidzas saskaņā ar nodarbību grafiku. Ja esat nokavējuši vai priekšlaicīgi pabeiguši strādāt – samaksa par nodarbību nemainās. Tātad, strādājot 1 stundu, jūs maksājat par pilnu nodarbību, bet strādājot 3 stundas, jums jāapmaksā 2 pilnas nodarbības.

2. Apmaksas kārtība


2.1. Par nodarbībām ir jāveic laicīga priekšapmaksa ar pārskaitījumu pēc izstādīta rēķina, tikai tad jums ir rezervēta vieta grupā.

2.2. Nodarbības drīkst apmeklēt tikai tās personas, kas nomaksājušas mācību maksu.

2.3. Abonements ir jāizlieto tekošā mēneša ietvaros (no katra mēneša pirmā līdz pēdējam datumam).

2.4. Iemaksātā nauda netiek atgriezta vai pārcelta uz citu mēnesi.

Nodarbību veids
Cena
Mēneša abonements (4 reizes)
59 EUR/mēnesī
Mēneša abonements (8 reizes)
105 EUR/mēnesī
Atsevišķa nodarbība (2 stundas)
 17 EUR
Individuālā nodarbība
  25 EUR/stundā

3. Nodarbību pārcelšana


3.1. Nodarbību var pārcelt ne vēlāk kā 1 diennakti pirms nodarbības sākuma pa tel. 26154704. Ja jūs nevarat ierasties uz nodarbību un laicīgi pabrīdināt, tā tiek uzskatīta kā izlietota un netiek pārcelta, kā arī nauda netiek atgriezta, neatkarīgi no neierašanas iemesliem.

3.2. Pārceltās nodarbības jāapmeklē tekošā mēneša ietvaros, izvēloties citu grupu nodarbību laiku un piesakot savu dalību iepriekš.

3.3. Regulāri apmeklējot un savlaicīgi apmaksājot nodarbības, jums ilgtermiņā tiek saglabāta vieta konkrētā dienā un laikā. Pretējā gadījumā nodarbību laiks ir jāsaskaņo katru reizi pa telefonu, ņemot vērā brīvo vietu skaitu.
Valsts svētkos nodarbības nenotiek.

4. Studijas apmeklējums


4.1. Ņemt līdzi uz studiju citus cilvēkus atļauts tikai saskaņojot ar pasniedzēju

4.2. Aizliegts ņemt līdzi dzīvniekus

4.3. Studijā aizliegts nākt un atrasties alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē

4.4. Studijā ir jāizmanto līdzpaņemtie maiņas apavi. 

4.5. Studija neuzņemas nekāda veida atbildību par klientu atstātajiem darbiem un personīgām mantām.

4.6. Studentu darbi pēc to pabeigšanas var atrasties studijā ne ilgāk kā 2 nedēļas, vēlāk studijai ir tiesības rīkoties ar tiem pēc saviem ieskatiem.

4.7. Ja studenti vairs neapmeklē nodarbības vairāk kā 4 mēnešus, studijai ir tiesības rīkoties ar viņu atstātajām mantām pēc saviem ieskatiem.

4.8. Studija ir privātīpašums un patur sev tiesības atteikt klientam sniegt pakalpojumus nenorādot iemeslu.

4.9. Apmeklētājiem ir jāizturas saudzīgi un ar cieņu pret telpām un uzticētām vērtībām, ievērot tīrību, kārtību un disciplīnu nodarbību laikā.