Radmila art studija

Radmila art studija  Paintings, gleznas, artworks, mākslas darbi

Zīmēšanas un gleznošanas nodarbības bērniem

Nodarbības ir paredzētas bērniem no 10 līdz 15 gadu vecumam. Apmācību laikā tiek trenētas atmiņa, loģika un iztēle, kā arī praktiski apgūtas dažādas gleznošanas tehnikas un stili. Sākotnēji būs vairāki zīmēšanas uzdevumi, kam sekos eļļas glezniecības apguve. Uzsvars būs nevis uz skaisto gleznu radīšanu, bet uz bērna spēju attīstīšanu. No 12 gadu vecuma būs nepieciešams iziet 4 obligātos akadēmiskā zīmējuma uzdevumus.

Ar katru bērnu strādājam individuāli un uzdevumus piemeklējam atbilstoši bērna vecumam, spējām un interesēm.

Svarīgi, lai bērni paši gribētu nākt un mācīties gleznot, lai tā nebūtu vecāku vēlme vai nepiepildīti sapņi.


Nodarbību laiks - skatīties šeitNodarbības ir jāapmeklē regulāri.

Apmācību maksa - 59 eur mēnesī.

Individuālās apmācības - 25 eur stundā.


Ja bērns nevar ierasties uz nodarbību, par to ir jābrīdina vismaz 24 stundas iepriekš, citādi nodarbība netiks pārcelta. Pārcelt nodarbības var tikai mēneša ietvaros, izvēloties pieaugušo nodarbību laikus. Neizlietotas nodarbības netiek pārceltas uz nākamo mēnesi.


Piezīmes:

  • Dažreiz bērniem tiks doti mājas darbi. Vecākiem piedalīties to pildīšanā, palīdzēt vai kritizēt paveikto nav ieteicams. Darbi netiks vērtēti, tādēļ labāk, lai tie nav perfekti, toties patstāvīgi izpildīti.
  • Lūgums neietekmēt bērna izvēli par nākamajiem darbiem. Ja bērns vēlas uzgleznot dāvanu vecmammai vai klases audzinātājai, tai ir jābūt brīvai gribai un patstāvīgai sižeta izvēlei.