Creative works

Radmila art studija  Paintings, gleznas, artworks, m?kslas darbi

Blogs

Turpinot par stilu...

Posted by Radmila on August 23, 2015 at 5:20 AM

Lai arī cik precīzi mēs gribētu uzgleznot dabu vai fotogrāfiju, neielikt gleznā sevi nevaram. Ir neapstrīdami tas, ka gleznojot mēs visu izlaižam caur sava redzējuma prizmu. Darbi var pastāstīt par mūsu raksturu, dažreiz arī par labsajūtu un attieksmi pret attēlojamo.

Šeit var redzēt dažādu autoru interpretācijas par vienu un to pašu bildi.


Kamēr mēs neesam sākuši specializēties muzeja līmeņu kopēšanā, mūsu darbi var atķširties kā diena un nakts.

Arī pašai ir bijusi nepieciešamība atkārtot savus darbus, kas izradījās visai grūts uzdevums. Un te ir rezultāti...


Interesanti, ka gleznojot viena un tā paša cilvēka portretu, mākslinieki neapzināti padara to nedaudz līdzīgu sev. Modeli pilnīgi noteikti atpazīt var, būs attēlotas tā raksturīgākās sejas iezīmes, bet klāt būs arī nedaudz no mums pašiem...

Продолжая разговор о стиле художника...

Как бы точно нам не хотелось передать натуру или написать картину по фотографии, не вложить частичку себя в картину мы не можем. Неоспорим тот факт, что рисуя мы все пропускаем через призму своего восприятия. Работы могут рассказать о нашем характере, иногда о самочуствии и отношении к передаваемому.

Здесь видны интерпретации разных авторов одной и той же картинки.


Пока мы не специализируемся в копиях музейного уровня, наши работы могут отличаться как день и ночь.

У самой также была необходимость делать повторы своих работ, что оказалось достаточно сложным заданием. Вот результаты...


Интересно, что при написании портрета одного и того же человека, художники неосознанно делают его немного похожим на себя. Модель узнать конечно можно, будут переданы самые характерные особенности лица, но кое что будет и от нас самих...

 

Categories: Gleznas

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

1 Comment

Reply caoufa12
6:15 AM on August 10, 2018 
, 8 web , .
web .
2000 .
,
2000 : (2 , **), 24/7 - , 10 , , , 7/365 - , , , 1 *, ,
, . : CMS ( Drupal, Joomla, WordPress, , Opencart, Magento, PrestaShop ), , . ( ). .
. . . . .
. : [email protected]
https://novose.ru
Makslas studija. Zimesanas un gleznosanas nodarbibas, kursi iesacejiem. Makslas darbi, gleznas uz pasutijuma. artworks, art studio. paintings, latvia, riga. handmade cards, greeting cards, exclusive cards, apsveikumi, kartinas, atklatnes, postcards