Creative works

Radmila art studija  Paintings, gleznas, artworks, m?kslas darbi

Blogs

Vai katram ir savs stils?

Posted by Radmila on August 14, 2015 at 3:00 AM

Jā! Pilnīgi un noteikti. Jaunajiem māksliniekiem tas parādās jau 1-3 gadu laikā. Stila pazīmes – gleznošanas rokraksts, tendence izvēlēties noteiktus toņus un pat motīvus.

Rokraksts, lai arī nav izkopts līdz galam, redzams pirmajos darbos. Ir apsveicami, ja topošais mākslinieks eksperimentē, izmēģina dažādas tehnikas un paņēmienus, veic mācību kopijas no veiksmīgiem darbiem. Taču absolūti nav pieņemami imitēt tikai vienu autoru darbus vai pārņemt savu skolotāju stilus. Ir jāprot atšķirt, kas tev pašam ir noderīgs, ko tu pielietosi nākotnē un no kā atteiksies, bet to visu vēlams izmēģināt, pirms atmest ar roku un teikt, ka to es nedarīšu. Jo, tikai iedziļināšanās procesā spēj iemācīt kaut ko. Gaidīt, ka tev kaut ko iemācīs, nozīmē nesaņemt nekādus rezultātus. Tikai ar izziņu un apzinātu darbu – ko un kāpēc es to daru, būs panākumi.

Pie manis atnāk daudz talantīgu cilvēku. Viņiem ir savs rokraksts, dažiem ļoti labs rokraksts, tikai viņi to nepieņem. Viņi vēlas, lai iemācu savādāk, es parādu, viņi pamēģina, tas, kas no tā sanāk, viņiem bieži nepatīk. Viņi ir bēdīgi, jo viņiem šķiet, ka viņi nav talantīgi, tāpēc ka neprot tieši tā. Bet jums arī nevajag prast tā! Jums ir jāpriecājās, ka jūs mākat tā, kā neprot citi. Un tie citi jūs apbrīno! Tāds, lūk, paradokss.

Ģirts Muižnieks ir teicis, ka jāuzglezno 300 darbi, lai saprastu vai tev ir talants.

Visas ierakstam pievienotas fotogrāfijas - ir manas studentes Karīnas Akondžas gleznas.

Есть ли у меня свой стиль?

Да! Совершенно точно! У начинающих художников он появляется в течении 1-3 лет. Признаки стиля – живописный почерк, пристрастия в выборе цветов и даже мотивов. Почерк, хоть и невыработанный полностью, начинает проявлять себя уже в первых работах. Полезно, если начинающий художник экспериментирует, пробует разные техники и приемы, делает учебные копии выдающихся работ. Но абсолютно не приветствуется подражание одним и тем же авторам, копирование стиля своего учителя. Нужно уметь отличать, что для тебя самого будет полезно, что ты будешь применять в будущем, а от чего откажешься. Но все нужно попробовать перед тем как отказаться и сказать, что делать этого не будешь. Только посредством углубления в процесс можно чему-то научиться. Ожидание, что кто-то чему-то тебя научит, обычно не несет ощутимых результатов. Только изучение и осознанная работа – что и зачем я это делаю – даст свои плоды. Ко мне приходят много одаренных людей. У них свой почерк, у некоторых очень хороший почерк, только они его не принимают. Они хотят, чтобы я научила по-другому, я показываю, они пробуют. То, что из этого получается, часто их не устраивает. Они расстраиваются, считают, что нет у них таланта, потому что именно так не получается. Но вам и не нужно делать именно так! Вам нужно радоваться, что умеете то, что другие не умеют. И эти другие хотят уметь как вы! Вот такой парадокс 

Гиртс Муйжниекс сказал, чтобы понять, есть ли у тебя талант, надо написать хотя бы 300 картин.

Использованы фотографии картин моей студентки Карины Аконджи.

Categories: Gleznas, Studija

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments

Makslas studija. Zimesanas un gleznosanas nodarbibas, kursi iesacejiem. Makslas darbi, gleznas uz pasutijuma. artworks, art studio. paintings, latvia, riga. handmade cards, greeting cards, exclusive cards, apsveikumi, kartinas, atklatnes, postcards