Creative works

Radmila art studija  Paintings, gleznas, artworks, m?kslas darbi

Blogs

Plein air season opened!

Posted by Radmila on February 22, 2015 at 12:45 AM

Šopiektdien esam atklājuši 2015.gada gleznošanas sezonu brīvā dabā ;)


Kāpēc gleznot plenērā?

Daudzi saka, ka neprotot gleznot dabā. Jāpiekrīt, ka tas ir savādāks process, nekā gleznojot mājās vai studijā. Iespējams, gleznošana dabā rada savas neērtības (jābrauc un jāved līdzi mantas, jāsamierinās ar karstumu, aukstumu, vēju, nokrišņiem, apgaismojuma izmaiņām, apkārtējo skatieniem un citreiz komentāriem), taču sajūtas un pieredze, ko jūs gūsiet, ir neaprakstāma dāvana sev. Jo, tad mēs spējam būt īstāki, nekopējot kādu, neiespringstot par ideālu formu un toņu attēlošanu, bet uzliekot savas patiesās sajūtas dotajā brīdī uz audekla. Gleznojot dabā mēs izjūtam to atmosfēru pilnā mērā, mēs jūtam smaržas un skaņas, vietas enerģētiku un neapzināti to ieliekam savā darbā. Parasti šie darbi ir dzīvāki. Ne vienmēr tie ir labāki, izstrādātāki, taču satur sevī daudz informācijas.


Uzskatu, ka vērtīgāk ir uzgleznot/uzzīmēt kādu skatu ekskursijā vai atvaļinājumā, kā uztaisīt desmitiem fotogrāfiju, vēloties saglabāt atmiņās šo dienu. Un nav svarīgi, cik daudz tam tiks atvēlēts laika, vai būs šai nodarbei piemēroti apstākļi. Paejot lielam laika posmam, skatoties uz savu gleznu, jūs atkal atgriezīsieties laikā un vietā, kur bijāt, šo darbu radot, jūs atcerēsieties, kāds ārā bija laiks, kas bija jums blakus, un pat kādas sajūtas jūs pārņēma šajā konkrētajā dzīves posmā.


Многие говорят, что не умеют рисовать с натуры, особенно на природе. Соглашусь, процесс несколько отличается от живописи дома или в студии. Возможно, даже придется соприкоснуться с определенными сложностями (нужно ехать и вести с собой вещи, мириться со взглядами и комментариями окружающих, а самое главное с погодными условиями – жарой, холодом, осадками, ветром, изменениями освещения и т.д.), но ощущения и опыт полученные при этом, будут незабываемым подарком самим себе. Потому что тогда мы можем быть настоящими, никого не копируя, не волнуясь об идеальной передаче формы и оттенков, а передавая холсту только истинные свои ощущения в данный момент.

Рисуя на природе, мы чувствуем атмосферу в полной мере, мы ощущаем запахи и звуки, энергетику места и неосознанно вкладываем это в свою работу. Мы начинаем любить природу и видеть ее по-иному… Обычно эти работы более живые. Не всегда это самые лучшие, проработанные картины, но они несут в себе много информации, во-первых, для нас же самих. Я считаю, что намного ценнее написать/нарисовать какой-нибудь вид на экскурсии или в поездке, чем сделать десяток фотографий, желая сохранить в памяти этот день. И неважно, сколько работе будет отведено времени, будут ли благоприятные погодные условия. По прошествии длительного отрезка времени, смотря на свою картину, вы опять вернетесь в то время и место, где написали ее, вы вспомните какая была погода, кто был с вами рядом и даже какие эмоции и события занимали вас в тот период жизни.

Categories: Plein air, Projekti

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments

Makslas studija. Zimesanas un gleznosanas nodarbibas, kursi iesacejiem. Makslas darbi, gleznas uz pasutijuma. artworks, art studio. paintings, latvia, riga. handmade cards, greeting cards, exclusive cards, apsveikumi, kartinas, atklatnes, postcards