Creative works

Radmila art studija  Paintings, gleznas, artworks, mākslas darbi

Izglītība:

Māksliniece studējusi glezniecību un restaurāciju Latvijas Mākslas akadēmijā, ieguvusi bakalaura grādu Ekonomikas un vadības fakultātē Latvijas Universitātē.

   Papildus studijas:

   - Zīmēšanas nodarbības Mākslas studijā Arhitektu namā

   - Eļļas glezniecības tehniku apguve pie Francisco Javier Mendoza, Artūra      Agadžanjana, Katrīnas Taivānes.

  - Akvareļglezniecība pie Paulas Zariņas un Aleksandra Ņeberekutina.

   2014 – mākslas pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A līmeņa programma. Sietspiedes tehnikas pamati.

   2009  2013 - izglītības programma "Es un māksla" Baibas Sprances vadībā, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 

   2010  Grafikas darbnīca un mākslas studija Vecrīgā

   2002  2003 Dārza un Interjera noformēšanas profesionālā pilnveides izglītība, Biznesa skola "Nimfa"

   2001 2002  Gleznošanas un akadēmiskā zīmējuma kursi, Sankt-Pēterburgas tehnoloģijas un dizaina Valsts Universitāte


Izstādes:

2016 - Dalība konkursa "SEB stipendija glezniecībā" izstādē, LMA, Rīga.

2016 - Dalība izstādē "Mākslas bardaks", Latvijas Mākslinieku savienība.

2015 - Personālizstāde "Inside", gleznas. Galerija "Radmila Art", Rīga.

2013 - Personālizstāde "Pārvērtība", gleznas. Galerija "Zīmulis un ota", Rīga.

2012 - Pirmās vietas ieguvēja vizuālās mākslas konkursā "Mikelandželo Antonioni kino un dzīvē". Darbu izstāde Kerama Marazzi, Rīga.

2010 - 2013  "Es un māksla" ikgadējas zīmējumu izstādes,

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

2011 - Sabiedrības "Tilde" mākslas projekta ARS ex MACHINA labāko darbu izstāde, Dailes teātris, Rīga.

2010 - Grafikas estampu izstāde, Galerija Centrs, Rīga

2010 - Grafikas izstāde mākslas galerijā "Mētras māja" Aizputē

2009 - "Es un māksla" zīmējumu izstāde, izstāžu zāle Arsenāls

Radmila Fiļimonova  (1984, Rīga)

Radošā darba pieredze:

  2013 pašlaik - "Radmila art studija" vadītāja un nodarbību pasniedzēja.

  2012 – 2014 - Jauno mākslinieku galerija "Zīmulis un ota".

  2010  2011 - Nodarbību pasniedzēja "Grafikas darbnīcā".

Радмила Филимонова (1984, Рига)

Опыт работы в творческой сфере:

  С 2013 - "Radmila art studija" преподаватель рисования и живописи

  2012 – 2014 - Галерея молодых художников "Zīmulis un ota"

  2010  2011 - Преподаватель графики в  "Grafikas darbnīca"


Образование:

Художница изучала живопись и реставрацию в Латвийской Художественной

академии, а также получила степень Бакалавра социальных наук в области науки управления в Латвийском Университете.


Дополнительное обучение:

- Занятия рисунком в художественной студии при Доме архитекторов

- Изучение техник живописи маслом у Франциско Хавьера Мендозы, Артура Агаджаняна, Катрины Тайване.

- Акварельная живопись у Паулы Зарини и Александра Неберекутина.

  2014 - художественная педагогическая программа, совершенствование

профессиональной квалификации - Основы техники шелкографии.

  2009  2013 - музейно-образовательная программа «Искусство и я»,

Латвийский национальный художественный музей

   2010 – графическая мастерская и художественная студия в Риге

   2002 2003 – профессиональное образование Дизайн сада и интерьера, бизнес-школа Nimfa.

   2001  2002 курсы академического рисунка и живописи, Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна.


Выставки:

2015   Персональная выставка картин "Inside", галерея "Radmila Art".

2013  Персональная выставка картин "Превращение", 

галерея "Zīmulis un ota", Рига.

2012 Первое место в конкурсе изобразительного искусства "Микеланджело Антониони в кино и в жизни". Выставка работ в Kerama Marazzi, Рига.

2011  выставка лучших работ проекта ARS ex MACHINA компании "Tilde", театр Daile, Рига

2010 - 2013 – ежегодная выставка работ участников программы «Искусство и я», Латвийский Национальный художественный музей

2010 – выставка графики, торговый центр Galerija Centrs, Рига

2010 – выставка графики, художественная галерея Mētras Māja, Айзпуте

2009 – ежегодная выставка лучших  работ участников программы «Искусство и я», Выставочный зал Arsenāls, Рига

Radmila Filimonova (1984, Riga)

2013 - now - "Radmila art studio" owner, painting teacher.

2012 - 2014 - Young artist's gallery "Zīmulis un ota".

2010 - 2011 - Teacher at Graphics Art workshop.


Studies and workshops:

   2017  The Art Academy of Latvia, Department of  Painting

   2014  Silkscreen printing, Riga, art workshop "Luste"

   2009 - 2014 – A drawing workshop Me and Art, Latvian National museum of Art

   2010 – Graphic workshop and art studio in Riga

   2006bachelor degree in marketing and management, University of Latvia

   2003 Interior and garden design, Nimfa-2000 business school

   2002  drawing and painting courses, The State University of Technology and Design


 Exhibitions:

2015 – Solo exhibition "Inside", paintings, Riga

2013 – Solo exhibition "Transformation", paintings, Riga

2012 – Grand prize in art competition "Michelangelo Antonioni in cinema and life". Exhibition at Kerama Marazzi, Riga.

2011  ARS ex MACHINA art project of Tilde, Daile Theatre, Riga

2010  2013 – "Me and Art", Latvian National museum of Art, Riga

2010 – Printmaking, Galerija Centrs shopping centre, Riga

2010 – Printmaking, Mētras Māja art gallery, Aizpute

2009 – "Me and Art", Arsenāls Exhibition Hall, Riga

Makslas studija. Zimesanas un gleznosanas nodarbibas, kursi iesacejiem. Makslas darbi, gleznas uz pasutijuma. artworks, art studio. paintings, latvia, riga. handmade cards, greeting cards, exclusive cards, apsveikumi, kartinas, atklatnes, postcards